O Wydziale

O Wydziale

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu (WZiNS) kształci kadry z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym oraz przygotowuje ich do nowoczesnego stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskim i międzynarodowymi. Programy kształcenia oraz nasza specjalistyczna kadra wykładowców i praktyków zapewnia odpowiednie przygotowanie absolwentów do pełnienia ról menedżerów na średnich i wyższych szczeblach zarządzania. Aktualnie na Wydziale kształcimy studentów na dwóch kierunkach studiów: Zarządzanie (specjalność: Administracja i zarządzanie publiczne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie firmą, Rachunkowość i podatki) oraz Pedagogika (specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Psychopedagogika, Resocjalizacja i Kryminologia). Wydział prowadzi także kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach (m.in. Kadry i Płace, Administracja i zarządzanie finansami publicznymi, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).
Wydział WSG w Inowrocławiu kładzie także nacisk na współpracę z otoczeniem Uczelni. Intensywnie współpracujmy z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym w celu dopasowania oferty studiów do lokalnych potrzeb oraz kreowania szeroko rozumianego rozwoju. Wydział jest też miejscem licznych wydarzeń i spotkań branżowych (konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, spotkań eksperckich). W ramach Wydziału funkcjonuje także
Uniwersytet Dziecięcy i Szkoła Języków Obcych.

Co nas wyróżnia?

 • jesteśmy największą niepubliczną uczelnią w Polsce Północnej,
 • kładziemy szczególny nacisk na rozwój studenckiej przedsiębiorczości,
 • wysoka jakość kształcenia i ponadstandardowe warunki studiowania przekładają się na wysoką pozycję Uczelni w krajowych rankingach uczelni wyższych,
 • w ofercie posiadamy najlepsze obszary studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, w tym także .... MBA!
 • prowadzimy intensywną współpracę z naszymi licznymi partnerami zagranicznymi,
 • intensywnie (w relacjach partnerskich) współpracujemy z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym w celu dopasowania oferty studiów do lokalnych potrzeb, ale przede wszystkim w celu kreowania szeroko rozumianego rozwoju

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH WSG W INOWROCŁAWIU

Doc. dr Karolina Marchlewska-Patyk - Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu

Pani Dziekan z wykształcenia jest politologiem specjalizującym się w zakresie integracji europejskiej. Jest doktorem nauk humanistycznych z zakresu nauki o polityce i absolwentką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz licznych szkoleń, m.in. z zarządzania projektami czy aplikowania o środki europejskie.

Pani dr K. Marchlewska-Patyk jest doświadczonym menadżerem. W latach 2005-2008 pełniła obowiązku kierownika biura Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, zaś od 2009 r. jest Dyrektorem Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG. Oprócz tego Pani Dziekan to doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki oraz autorka ok. 40 publikacji naukowych, w tym 18 druków zwartych poświęconych sprawom europejskim i międzynarodowym.

Pani Dziekan wolne chwile poświęca rodzinie. Jest fanką literaury fantasy i historii politycznej XX wieku.

mgr Natalia Stanisławska - Koordynator Wydziału ZiNS, Asystent Dziekana WZiNS

Pani Natalia posiada wykształcenie magisterskie ekonomiczne w obszarze gospodarowania zasobami ludzkimi oraz licencjackie z zarządzania w obszarze logistyki i ekonomiki transportu.

Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Ukończyła kurs księgowości komputerowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w szczególności w obszarze Ekonomii Społecznej i działań związanych z organizacją form wsparcia dla beneficjentów i podmiotów III sektora oraz planowania ścieżki rozwoju kandydata.

Pani Natalia posiada zamiłowanie do wykonywania własnoręcznych dekoracji, w tym haft krzyżykowy. Bardzo lubi obcować z naturą leśną, a w okresie letnio-jesiennym jest częstym gościem w poszukiwaniu grzybów.  Przyjemność jej sprawia również praca przy kwiatach. W wolnej chwili lubi czytać książki fantastyczne.

 

Weronika Wieloch - Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Pani Weronika posiada wykształcenie techniczne z zakresu rachunkowości i podatków oraz licencjackie ekonomiczne w obszarze finanse i rachunkowość. Aktualnie jest studentką studiów podyplomowych na kierunku kadry i płace - prawo i praktyka. Dodatkowo ukończyła ona szkolenie z zakresu zarządzania sieciami współpracy, a także wiele innych.

Pani Weronika prywatnie lubi spędzać czas ze znajomymi i najbliższymi. Jest fanką piłki nożnej oraz różnych sportów walki. Uwielbia podróżować i odkrywać nowe miejsca.

 

mgr Waldemar Andrzejewski - Specjalista ds. wdrażania projektów
 

 

 

 

 

 

 

Obsługa Administracyjna:

Grzegorz Przybysz                                                                           Anna Łapińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2017 Wyższa Szkoła Gospodarki