Biuro Karier

Biuro Karier

HISTORIA
Pierwsze Uczelniane Biura Karier w Europie powstały ponad sto lat temu w Wielkiej Brytanii. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku również polskie uczelnie zaczęły wdrażać ideę wspierania studentów i absolwentów w wejściu w życie zawodowe.
Dla wielu młodych ludzi jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy. Powstało w celu lepszego promowania studentów i absolwentów, a także zwiększania możliwości podjęcia  przez nich pracy zawodowej.

MISJA BIURA KARIER
Misją Biura Karier  WGT w Pile jest aktywne wspieranie studentów i absolwentów w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy oraz pomoc w podejmowaniu decyzji, dotyczących dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego. Z pomocy Biura Karier korzystają studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący kandydatów na wolne miejsce pracy.

DZIAŁANIE
Biuro Karier WGT w Pile kompleksowo spełnia wiele funkcji.
Jest biurem obsługi studenta oferującym informację, radę i pomoc w wyborze drogi zawodowej. Ponadto jest centrum informacji o rynku pracy, preferencjach i wymaganiach pracodawców oraz o wiedzy i umiejętnościach studentów i absolwentów. Jest centrum zatrudnienia, zapewniającym dopływ informacji o działających w naszym regionie firmach. Biuro Karier to również dział marketingu Uczelni, dbający o jej dobry wizerunek zarówno wewnątrz środowiska jak i na zewnątrz.
Biuro Karier pełni funkcję łącznika w zakresie pośrednictwa pracy między WGT w Pile, a rynkiem pracy. Biuro Karier umożliwia wejście w aktywne życie zawodowe odpowiednio do kwalifikacji i aspiracji. Pomaga zainteresowanym w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z poszukiwaniem pracy, planowaniem swojej kariery zawodowej i aktywnym wkraczaniem na rynek pracy.
Biuro Karier WGT w Pile działa pomiędzy trzema stronami: absolwentami i studentami - pracodawcami - uczelnią. Współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy, organizacjami pracodawców, firmami, bankami, dzięki czemu wpływamy na pozyskiwanie nowych miejsc pracy, praktyk, staży.

 STUDENTOM I ABSOLWENTOM OFERUJEMY:

 • możliwość korzystania z aktualnych ofert pracy,
 • informacje o przedsiębiorstwach organizujących praktyki i staże dla studentów,
 • informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach pośrednictwa pracy,
 • informacje o możliwościach pracy za granicą,
 • informacje o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • indywidualne doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego,
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowywaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny),
 • możliwość zapoznania się z informatorami i poradnikami dot. skutecznych metod poszukiwania pracy („Pracodawcy", „Praktyki", „Kariera", itp.),
 • organizację i pomoc w znalezieniu zakwaterowania

W ramach projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki – efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego”, została rozszerzona działalność Biura Karier. Od stycznia 2012 roku na terenie Wyższej Szkoły Biznesu w Pile organizowane były szkolenia z zakresu technik autoprezentacji oraz warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej, które mają na celu zapoznanie studentów oraz absolwentów uczelni z technikami poszukiwania pracy oraz z najnowszymi standardami rekrutacji i konstruowaniem długofalowego planu kariery zawodowej.  W ramach projektu oferta Biura Karier została rozszerzona o konsultacje:

 •  z psychologiem,
 • z doradcą zawodowym,
 •  z doradcą w dziedzinie prawa pracy.

Studenci Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile mogą korzystać również  z ofert Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy http://e-absolwent.byd.pl/id,43/o-nas.

Aktualności

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki