Dziekanat - Biuro Obsługi Metropolitalnego Kolegium Nauk Społecznych

Dziekanat - Biuro Obsługi Metropolitalnego Kolegium Nauk Społecznych

REGULAMIN STUDIÓW

REGULAMINY OPŁAT


REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

EGZAMINY W ZIMOWEJ SESJI ZALICZENIOWEJ 2020/2021

EGZAMINY W POPRAWKOWEJ ZIMOWEJ SESJI ZALICZENIOWEJ 2020/2021

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - dostępny jest po zalogowaniu się w systemie new.isaps

 

ROZKŁADY ZAJĘĆ 

Rozkład zajęć dostępne są przez system new.isaps w zakładce rozkład zajęć / moje zajęcia

Prosimy na bieżąco sprawdzać rozkłady zajęć oraz komunikaty w systemie new.isaps!

 

KONTAKT Z KADRĄ DYDAKTYCZNĄ

Dostępność wykładowcy można sprawdzić przez system new.isaps w zakładce rozkład zajęć/ rozkład wykładowcy

Każdy wykładowca ma założoną skrzynkę e-mailową WSG: imię.nazwisko@byd.pl (bez polskich znaków)

Każdy student ma założoną skrzynkę e-mailową WSG: imię.nazwisko@student.wsg.pl z której ma obowiązek korzystać


 

ELEKTRONICZNY INDEKS

„Elektroniczny indeks” jest bardzo dużym udogodnieniem dla studentów, polegający na braku konieczności zbierania wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta. 

Wykładowca powinien wprowadzić do elektronicznego protokołu oceny nie później niż:

 • 14 dni w przypadku egzaminu pisemnego,
 •  3 dni w przypadku egzaminu ustnego,
 • 14 dni w przypadku zakończenia ćwiczeń, wykładów.

W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.

W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do właściwego Instytutu lub Katedry.

Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów dostępne są dla studenta w systemie new isaps.

Dopilnowanie wpisania oceny do systemu należy do obowiązków Studenta.

Aktualności

KONTAKT

Metropolitalne Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki