Aktualności

drukuj

BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI

Już po raz V Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy organizuje Bydgoski Festiwal Nauki, który ma się odbyć w dniach 28-31 maja 2014r . Podobnie jak w zeszłym roku imprezy w ramach Festiwalu będą odbywały się na kampusie Uczelni w Bydgoszczy oraz w Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu.
Festiwal Nauki na naszym Wydziale odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014r.


REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE - PROGRAM IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ

Osoby, które złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015 w okresie od marca do maja 2014r. otrzymują zniżkę na czesne w wysokości zależnej od terminu zgłoszenia.


REKRUTACJA ZIMOWA

Z dniem 31 marca zakończyła się rekrutacja zimowa. W celu uzyskania informacji dotyczących naboru na kolejny rok akademicki prosimy kontaktować się z Biurem Rekrutacji.

tel. (0 52) 567 00 90
e mail: dziekanat.inowroclaw@byd.pl
ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław


KURS PEDAGOGICZNY

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Wyższej Szkoły Gospodarki prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, który pozwala na zdobycie uprawnień nauczycielskich. Kurs organizowany jest w Bydgoszczy i w Inowrocławiu.        


UNIWERSYTET III WIEKU

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych seniorów do podjęcia nauki na Uniwersytecie III Wieku przy Wydziale Zarzadzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu.


PROGRAM ABSOLWENT

Program Absolwent skierowany jest do Absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki. Głównym celem Programu Absolwent  jest  kształcenie i utrzymywanie więzi absolwentów z Wyższą Szkołą Gospodarki. Program oferuje cały pakiet przywilejów i zniżek wynikających z ukończenia naszej Uczelni.


OSiR